Osmanlıca Tarihi Yerel Gazeteler Transkripsiyonu
Osmanlıca Mahalli Gazeteler
عثمانليجه محلي غزه ته لر
ANA SAYFA ARAMA TAKVİMDEN SEÇ! OSMANLICA SÖZLÜK TARİH ÇEVİR! TÜM GAZETELER ✉ E-Posta
İzmir  
Şifre :      KAYDOL | Şifremi Unuttum
 Akdeniz (1 Sayı)
  % 75

Başmuharriri Hakkı Nezihi'dir. İdarehanesi Bitpazarı civarı Ticaret Matbaası olarak belirtilmiştir. Elimizdeki tek nüsha olan 17. sayı Hakkı Tarık Us Kütüphanesi nüshasıdır....

 Anadolu (36 Sayı)
  % 3

1327 - 1911 tarinde neşredlmeye başlanmıştır. Mesul Müdiri Hüseyin Hüsni'dir. İttihad Matbaasında tab' olunmaktadır. Sitemizdeki nüshalar Hkkı Tarık Us Kütüphanesi nüshalarıdır....

 Çapkın (1 Sayı)
  % 25

İmtiyaz sahibi ve Sermuharriri Hancızade Mehmed Sabri'dir. İdarehanesi Yemiş çarşısında Çapkın Matbaasıdır. Başlık altında "Şimdilik Cuma günleri neşr olunur. Vatanın memfa'atine ve milletin terakkî v...

 Duygu (2 Sayı)
  % 100

Sahib ve Mesul Müdiri Haydar Rüşdi'dir. İttihad Matbaasında tab' olunmaktadır. Sitemizde mevcut nüshalar; Hakkı Tarık Us Kütüphanesi nüshalarıdır....

 Halka Doğru (3 Sayı)
  % 2

Mesul Müdiri Mahmud Celal'dir. "Onbeş günde bir neşr olunur edebî, ahlâkî, ilmî halk mecmu'asıdır" İzmir Ahenk matbaasında tab' olunmaktadır. İlk sayısı 1 Şubat 1335 tarihinde çıkmıştır. Sitem...

 Hıyaban (5 Sayı)
  % 3

Sahibi Müstecâbîzâde İsmet'tir. Başlık altında "Onbeş günde bir çıkar ilmî, edebî mecmu'a" ibaresi bulunmaktadır. Sitemizdeki nüshalar İBB Atatürk Kitaplığı nüshalarıdır. (Aynı Sayılar HTÜ Kütüphan...

 İlham (1 Sayı)
  % 100

Sahibi Hüseyin Rıfat, Müdiri M. Nâhid'dir. Başlık altında "On günde bir neşr olunur ilmî, edebî mecmu'a" ibaresi bulunmaktadır. Sitemizdeki nüshalar; Hakkı Tarık Us Kütüphanesi nüshalarıdır....

 İmtiyaz (3 Sayı)
  % 100

Mesul Müdiri Mümtaz'dır. İlk nüshası 1 Mart 1325-1909 tarihinde çıkmıştır. Sitemizdeki nüshalar; İBB Atatürk Kitaplığı nüshalarıdır....

 İzmir Ticaret Gazetesi (4 Sayı)
  % 100

1923 Ağustos ayında neşre başlamıştır. Başlık altında "Cumadan maada hergün öğleden sonra çıkar, günün iktisadi hadiselerinden bahs ide" ibaresi bulunmaktadır. Sitemizdeki nüshalar; Hakkı Tarık Us...

 Kahkaha (1 Sayı)
  % 100

İmtiyaz sahibi ve sermuharriri Mehmed Sırrı'dır. Heyet-i Tahririye Müdiri, İsmail Hakkı'dır. Matba'a ve idare mahalli olarak "İzmir'de Beğler Sokağında "Sada-yı Hak" mecmuası matbaasında dahilinde dai...

 Kara Sinan (23 Sayı)
  % 5

İlk sayısı 22 mayıs 1291 tarihlidir. Adres olarak "İzmir'de Baltacı Frenkhânesinde İzmirni Matba'ası" belirtilmiştir. Nüshalar üstünde sahip ve müdür bilgisi bulunmamaktadır. Sitemizdeki nüshalar...

 Köylü (35 Sayı)
  % 2

İmtiyaz sahibi, Da'va Vekili (Avukat) İsmail Sıdkı'dır. Adres olarak "İzmir'de Şişeciler içinde Kudüs Kıraathanesi" belirtilmiştir. Başlık altında "Cum'a ve Pazardan başka hergün öğleden sonra çıkar, ...

 Kukuruk (4 Sayı)
  % 7

İmtiyaz sahibi ve yazan çizeni Hüseyin Rıf'at'tır. İdarehanesi İzmir'de Hükümet cadesinde daire-i mahsusadadır. Başlık altında "Haftada bir defa Cuma'airtesi günleri neşr olunur eğlence gazetesidir." ...

 Müsâvât (2 Sayı)
  % 34

İmtiyaz sahibi, 60. sayıda Mehami Mehmed Sadık olarak beirtilmişken 183. sayıda İmtiyaz sahibi Mehmed Emin, Mesul Müdiri Mehami Sadık olarakbelirtilmiştir. "Sabahları neşr olunur yevmî, siyasî gazete"...

 Musavver Mehasin (2 Sayı)
  % 0

İmtiyaz sahibi Mehmed Zeki'dir. Edebî müdiri Mezmi Nusret'tir. Başlık altında "Edebî, fennî resimli nîm mâhîdir" ibaresi bulunmaktadır. Sitemizdeki nüshalar; Hakkı Tarık Us Kütüphanesi nüshalarıdı...

 Neşter (3 Sayı)
  % 100

Müdiri Emin Zeki'dir. 10 Nisan 1320 tarinde neşre başlamıştır. İdarehanesi İzmir Maltazlar'dadır. Başlık altında "Tebâyi'-i beşeriyyenin sekâmet-i mestûresini teşrîh ve tahlîl ider haftalık mîzah gaze...

 Yeni İzmir (1 Sayı)
  % 0

Tahrir Müdiri ve sahibi Da'vâ Vekîli Mustafa Necâti'dir. İdârehanesi Hükümet Caddesinde Ekmekcibaşı hanında dâire-i mahsusadır. İttihad Matba'asında tab' olunmuştur. Başlıkta "Her onbeş günde bir çıka...

 Yeni Turan (1 Sayı)
  % 100

Sahib-i İmtiyaz ve Başmuharriri Arif Oruç, Mesul Müdiri Mehmed Niyazi'dir. Başlık altında Cumartesiden mâ'ada her gün çıkar Türk gazetesidir" ibaresi bulunmaktadır. Sitemizdeki tek nüsha; Hakkı Ta...

 Yıldız (6 Sayı)
  % 3

Mesul Müdiri Mustafa Rahmi'dir. İdarehanesi İkinci Beğler sokağı olarak belirtilmiştir. Onbeş günlük mecmua olarak intişar etmiştir. Sitemizdeki nüshalardan; 5. sayı İBB Atatürk Kitaplığı Diğerl...

 Zeybek (2 Sayı)
  % 100

İmtiyaz sahibi Fazıl, Mesul Müdiri Kantarağası oğlı Ömer Salahaddin'dir. İdarehanesi İzmir Kemeraltı'nda Marifet matba'asıdır. Başlık altında "Şimdilik haftada bir çıkar, ciddî ve mizahi, her silahı a...

© Her Hakkı Saklıdır 2015