Osmanlıca Tarihi Yerel Gazeteler Transkripsiyonu
Osmanlıca Mahalli Gazeteler
عثمانليجه محلي غزه ته لر
ANA SAYFA ARAMA TAKVİMDEN SEÇ! OSMANLICA SÖZLÜK TARİH ÇEVİR! İSTATİSTİKLER ✉ E-Posta
Balkanlar  
Şifre :      KAYDOL | Şifremi Unuttum
 Ahali (Filibe)-1321 (45 Sayı)
  % 100

Rûmi 1321 yılında Filibe'de yayınlanmaya başlamıştır. Müdür ve Başmuharriri Mehmed Sabri'dir. "Ahali" ismiyle ilk sayısı Sofya'da yayınlanan fakat İdarehânesi Edirne'de olan "Ahali" il...

 Arş (Üsküb) (1 Sayı)
  % 100

Rûmi 11 Eylül 1327 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır. İmtiyaz Sahibi Mehmed Sami'dir. İlk sayı başlığında Yayınlanma maksadını "Tenvîr-i hakk-ı hâkimiyet, muhâfaza-i nâmus-u ...

 Balkan (Filibe) (108 Sayı)
  % 100

Filibe'de haftada beş defa yayınlanmıştır. Sahip ve muharrir bilgisi 50 sayıdan itibaren "Edhem Ruhi" olarak belirtilmiştir. Cum'a ve Pazartesiden maada hergün çıkar "Rumeli" il...

 Bosna (1 Sayı)
  % 100

Rûmî 6 Eylül 1292 / Mîlâdî 18 Eylül 1876 tarihli elimizdeki tek nüsha 534 numaralıdır. Başlıkta; "İşbu gazete dâhili ve hâricî her dürlü havâdisi ve menâfi'i umûma dâir en...

 Bosna (1324) (1 Sayı)
  % 100

İlk nüshası 18 Teşrin-i Evvel (31 Ekim 1908) tarihinde yayınlanan bu gazetenin imtiyaz sahibi Bosnalı Mehmed Nureddin, sermuharriri Lütfi'dir. Serlevhasında Meşrûtiyet ve selâmet-i vata...

 Bulgaristan (1 Sayı)
  % 100

10 Kânûn-u Sânî 1926 senesinde kurulmuştur. Merkezi Sofya'dır. Sahibi ve Mesul Müdürü Mustafa Sungur'dur. Başlıkta Türk ve Bulgarların birleşmesine hâdim mutâla'âta da sahifelerimi...

 Hilâl (Filibe) (4 Sayı)
  % 100

...

 Karadeniz (Razgrad) (1 Sayı)
  % 100

...

 Kurşun (Manastır) (6 Sayı)
  % 100

...

 Tuna (Rusçuk) (6 Sayı)
  % 100

...

 Vatan (Manastır) (1 Sayı)
  % 100

Sahibi ve Mes'ul Müdürü Mehmed Hasib'dir. Manastır'da çıkmakta olan "Kurşun" gazetesinin İstanbul'a sokulmasının yasaklanmasıyla, bu yasağı delmek üzere "Vatan" ismiyle gazetenin çıkar...

 Vatan (Saraybosna) (1 Sayı)
  % 100

Gazetenin sitemizde bulunan tek nüshası Hakkı Tarık US kütüphanesi nüshasıdır. Bu tek nüshanın başlık kısmında Sahip ve Mes'ul Müdür bilgisi bulunmamaktadır....

© Her Hakkı Saklıdır 2015