Osmanlıca Tarihi Yerel Gazeteler Transkripsiyonu
Osmanlıca Mahalli Gazeteler
عثمانليجه محلي غزه ته لر
ANA SAYFA
ARAMA
TAKVİM SEÇ!
OSMANLICA SÖZLÜK
TARİH ÇEVİR!
İSTATİSTİKLER
 
Şifre :      KAYDOL | Şifremi Unuttum
Amasya
%40
Balkanlar
%35
Bartın
%9
Batı Trakya
%3
Batum
%97
Çankırı
%12
Çorum
%100
Diyarbakır
%0
Edirne
%6
Erzurum
%4
Giresun
%44
Kastamonu
%16
Kayseri
%0
Kerkük
%38
Kıbrıs
%0
Kocaeli
%0
Konya
%0
Ordu
%100
Sakarya
%100
Sivas
%4
Trabzon
%3
Yozgat
%4
22 Vilayet  77 FarklıGazete   1895 Sayı  7818 Toplam Sayfa  693 Çevirisi Biten Sayfa   İstatistikler
DÎBÂÇE - ÖNSÖZ

1831 yılında resmi hüviyetle yayınlanan "Takvim-i Vekâyi" den sonra özel teşebbüsce yayınlanan ilk gazete olan "Tercümân-ı Ahvâl" 1860 yılında basılmaya başlanmıştı. Bu tarihten itibren yıllar içerisinde hem gazetelerin sayısı arttı hem de artık payitaht dışındaki vilayetlerde de gazeteler basılmaya başlandı. 1928 yılındaki harf inkılabına kadar 68 yıl süren bu dönem, aynı zamanda son dönem tarihimizin en fırtınalı ve önemli zamanlarına şahitlik ettiğmiz bir dönemdir.

İşte böylesi bir döneme şahit olan gazetelerin, bugün bize anlatacakları şeyler paha biçilmez kıymettedirler. Özellikle de payitaht dışında yayınlanan gazeteler, halkın sesi olmaları ve doğrudan yerel halka hitab etmeleri sebebiyle ayrı bir değere sahiptirler. Emsalsiz bir kültürel ve tarihi miras olan bu gazeteleri incelendiğimizde, dönemin sosyal/ictimâi hayatı, kültürel yapısı, dönemin insanının siyâsi vak'alara bakışı, tutumu hakkında bizlere hazine değerinde bilgiler sunmaktadır.

Ancak; ne yazık ki bu gazetelerden bugün istifade etmenin önünde iki büyük engel vardır. Birincisi bunlara ulaşım zorluğu, diğeri de Osmanlı harfleriyle yazıldığından -özel ilgi ve ihtisası olmadıkça- çoğu kişinin bu gazeteleri okuyamamasıdır. Ayrıca; Zamanın yıpratıcı etkisiyle soluklaşan yazıların okunamaması, düzenli arşiv yapılamaması sebebiyle birçok nüshanın kaybolması, bir gazetenin farklı resmi ve özel kütüphanelerde farklı nüshalarının bulunması fakat bunların biraraya getirilmesinde zorluklar yaşanması şeklinde birçok başkaca engeller de bulunmaktadır.

Biz, mazeretlere sığınmak ve suçu mazeretlerimiz üzerine atmak yerine bu platformu oluşturarak bir adım atmak istedik. Birinci engeli aşmak üzere mahallinde yayınlanmış tüm gazeteleri bu platform altında toplayarak mümkün olan en geniş arşivi oluşturmayı hedefledik.

İkinci olarak; bu kültürel mirasın daha geniş kitlelerin istifade edebilmesinin yollarının açılması gerektiği inancıyla günümüz internet imkanlarından istifade ederek bu tarihi gazetelerimizi geniş kitlelere ulaştırmak ve herkesin istifadesini sağlamak için Latin harfleri ile okunabilir hale getirmek gerekiyordu.

Bu proje, böyle bir gayeye hizmet etmek üzere yola çıktı. Kendi içinde çeviri çalışmaları devam etmekle birlikte, bu çalışma dileyen herkesin katkı sağlayabileceği bir çalışma olarak da tasarlandı. Sonraki aşamada ise bu gazetelerimizin latinize halleriyle birlikte tıpkıbasımının yapılmasının kültür hayatımıza mükemmel bir katkı sağlayacağı inancındayız.

Ömer Faruk Köseoğlu

TEŞEKKÜRLER

Edirne Gazetelerinin dijital nüshalarının temin edilmesinde büyük katkısı olan Musa ÖNCEL'e,

Edirne gazetelerinden bir kısmını Erzurum Atatürk Üniversitesi Kütüphanesinden temin ederek bize ulaştıran Valilik Bilgi İşem Müdürü İbrahim Ethem AĞBAŞ'a,

Yozgat Gazetelerinin temini ve teşvik edici tutumu sebebiyle Bozok Ünivesitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Taha Niyazi KARACA'ya

"Çankırı" gazetesini temininde büyük destek olan Çankırı İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Yusuf MÖHÜR ve Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdr Yardımcısı Aydın DEMİRÖZ'e,

Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat DURSUNa, Bartın gazetelerinin nüshalarını bize gönderen araştırmacı yazar Çetin ASMA'ya,

Sitemize Hicri-Rumi-Miladi tarih çevirici programı kodlayarak hazırlayan Cüneyt KURT'a

Sitemizde, ihtiyaç halinde müracaat etmek üzere Osmanlıca-Türkçe Sözlük bulundurmayı arzu ettiğimizde, hazırlamış olduğu sözlüğü kullanmamıza tereddütsüz müsade eden Prof. Dr. Mehmet KANARa,

...Ve son olarak da; sitemize kaydolarak çeviri yapılmasına katkıda bulunan herkese gönülden TEŞEKKÜRLERİMİZİ ifade ediyoruz.

Ömer Faruk Köseoğlu

© Her Hakkı Saklıdır 2015